חוח.

— צמח קוצני המשבש לרוב את שדות הדגן באזורים ' שונים של הארץ' ויש שהוא מכסה שטחים נרחבים . הכתוב : תחת חטה יצא חוח ( איוב לא'מ ) נאה לתיאור זה . הראובני זיהה אותו עם , Scoiymus macuiatus L . וכך מקובל לזהותו עתה בארץ . זיהוי זה הולם את תכנם של כמה מקראות' אבל אינו ודאי בכולו . אפשר שהשם חוח מציין במקרא צמח קוצני בכלל — ולא מין מסוים' או שהכוונה לטיפוסים בעלי מראה ואופי מסוימים . אין שום יסוד לזהות את החוח עם , Prunus ursina כהצעתו של לעף' שכן זה עץ פרי ' הגדל בר בארץ' ואינו מצוי אלא בחורשות שבגליל העליון . LOEW , Flora 1 , 406 ; 3 , 164 מ"ז  אל הספר
מוסד ביאליק