חוזי (בהפסק חוזי).

—כתוב בדה"ב לג'יט : הנם כתובים על דברי חוזי . בשבעים : , TWV OQCOVTOJV היינו של החוזים . ואילו ב , Hozai : \ - כשם עצם פרטי . בפשי : דחנן הנביא . קיטל ונות גרסו חוזיו , ויש מפרשים על דרך זו בלי תיקון הגרסה . אולם אם נכונה דעתם של המפרשים חוזי כשם עצם פרטי , הוא כנראה קיצורו של שם תיאופורי דוגמת חזיאל , חזיהו . וידועים עוד כמה שמות מורכבים בפועל ביסוד חזה , כגון : חזאל , חזיאל , יחזיאל , חזו , חזיון . ואף נמצא יסוד כזה בשמות אכדיים .  אל הספר
מוסד ביאליק