חוזה.

— עי ברית ; נבואה . היירונימוס סבור שכוונת הכתוב לישעיהו הנביא' וכנראה שאב את הנחתו זו ממסורת עממית . TALLQVIST , APN , 87 a , 9 Ia , 283 ; NOTH , IPN , 242 נ » א  אל הספר
מוסד ביאליק