1. חוה.

— כתוב בברי ג , כ : ויקרא האדם שם אשתו חוה כי היא היתה אם כל חי . כנראה נתכוון הכתוב לאמור , ששם זה היה נאה לה , לפי שאחר כך נעשתה לאם כל חי . אבל אין זה אלא מדרש השם , ועיקר משמעו נחש ( בארמית חויה , בערבית , 0 ^ - כפי שדרשו חז"ל ( בר"ר כ , יא ; כב'ב , ( והיא גם דעתם של רוב המפרשים החדשים . האשה נזכרת עוד בשם חוה בברי ד , א . לעניין הסיפור המקראי על חוה והמקבילות במזרח הקדמון ע"ע אדם וחוה . הפירושים לס' בראשית , ועוד : 26 ss . ; i . MORGENSTERN , ZAW 47 ( 1929 ) , 95 SS . ; H . BAUER , OLZ 37 H . BAUER , ZDMG 71 ( 1917 ) , 413 ; W . F . ALBRIGHT , AJSL 36 ( 1920 ) , 2 « •> < 1934 מד"ק  אל הספר
מוסד ביאליק