חובה.

— שם מקום ( עיר או חבל ארץ ) הנזכר בסיפור על מלחמתו של אכרם בכדרלעומר ובני בריתו ( וירדפם עד חובה אשר משמאל [ כלומר מצפון ] לדמשק' בר' יד'טו . ( וכנראה אין הוא נזכר בשום מקור אחר . הזיהוי המקובל עם ארץ אפ , אפ ( נוה דמשק' וע"ע דמשק ) של מכתבי אל עמארנה ( ולא אב , אב , כפי שמעתיקים חוקרים שונים ) ואפנ של תעודות בועיאזכויי מפוקפק ביותר ; שכן זו כבר נזכרת בכתבי המארות המצריים מן המאה הי"ט לפסה"נ בכתיב אפום ( במיום בסופה , ( כלומר באל"ף שר שית בתחילת השם , ובתעודות מארי מהמאה הי"ח לפסה"נ בכתיב מת ( ארץ ) אפם , היא אפ של המקורות המצריים מזמן הממלכה החדשה . קאםוטו הציע לגרוס צובה במקום חובה . במגילה החיצונית לסי בראשית בא במקום חובה שמה של חלבון ( וע"ע . ( ב . מייזלר , ארץ-ישראל ג ( תשי"ד ; 20 , ( אביגד—ידין , מגילה חיצונית לבראשית , ירושלים תשי '' ז , ל , מ Syria 20 ( 1939 ) , 109 ; W . F . ALBRIGHT , BASOR 83 ( 1941 ) , 83 U . CASSUTO , La Questione dclla Genesi , Fircnze 1934 , 373 ; G . DOSSIN , ב"מ  אל הספר
מוסד ביאליק