חדתה.

- עיר בצפון מערבה של מיסופוטמיה' כ 30 ק"מ מצפון מזרח לתל ברספ ( תל אחמר ) שעל גדות נהר פרת מדרום לכרכמיש . עכשיו עומדת במקומה של חדתה העיר ארסלאן טאש , ובשנת 1928 ערך שם תירו דאנךן TDn ( Thureau-Dangin ) m ארכיאולוגיות וחשף כמה וכמה מבנים ( ארמון , מקדש ושאר בניינים ) מימי תגלת פלאסר הגי 723-745 ) לפסה"נ . ( אף נזכרת העיר חדת בלוחות המפקד של חרן , שהם כני המאה הזי . הצורות , kha-da-at-ti ^ kha-da-tu הבאות בכתב היתדות' רומזות לשם חדתה הארמי , שמשמעו חדשה' כלומר עיר חדשה' והרבה ערים הנקראות בשם זה נזכרות בספרות הסורית . חשיבותו של האתר לחקר המקרא בשפע של פיתוחי שנהב שנמצאו שם , וזמנם המאה הטי לפסה"נ . באחד מפיתוחי השנהב הללו חרותה כתובת וזו לשונה : "למראן חזאל" ' ומכאן שהוא מסוף המאה הטי , שבאותם ימים היה חזאל מלך ארם , ודמשק היתה בירת מלכותו . וע"ע חזאל ; כרכמיש ; מיסופוטמיה . CROWFOOT— CROWFOOT , Early Ivories from Samaria , London 1938 , 51 THUREAU-DANGIN—BARROIS—DOSSIN— DUNAND , Arslan-Tash , Paris 1931 ; E . UNGER , Die Reliefs Tiglat-pilescrs III aus Arslan Tash , Istanbul 1925...  אל הספר
מוסד ביאליק