חדשה.

— עיר שנזכר שמה ביהו' טו'לז' עם מגדל גד' לכיש' עגלון , מקדה וערים אחרות שבשפלת יהודה המרכזית והדרומית . בשבעים , AdaaaM ומכאן טעותו של אבסביוס ( אוני ' 26 שוי ' ( 1 שהחליפה בעיר הנזכרת בחשמ"א ז'מ מה , שהיתה מצפון לירושלים . קלרמוךגאנו הציע לזהות את חדשה בחרנה שמצפון לפלוגיה מתוך הנחה שהשם חתה אינו אלא טימועו של השם חדתה' ואילו אבל מזהה אותה ) . על סמך תרגום השם לערבית ) בחירבת א גיךיךה' הנמצאת 3 £ ק"מ מצפון לתל אל חסי ( עגלון . (? הצעתו של קלרמון גאנו הוכחשה על ידי הממצא הארכיאולוגי ; בגבשושית שבקצהו המערבי של הכפר חתה' שבה טמונים שרידי היישובים הקדומים שבמקום' לא נמצאו שום שרידים הקודמים לתקופה הרומאית , ובכפר עצמו לא נמצאו שום חרסים מימי קדם ( ייבין . ( הממצא הארכיאולוגי בחירבת א גידידה לא נתברר עד עתה . ושתי ההצעות איבן מסתברות גם מטעם זה , שהן מעלות זיהויים עם חורבות המרוחקות למערב מחוץ לתחום השפלה' שבו נמצאות כל אותן הערים שברשימה הנ"ל ( יהו' טו'לג מה ' ( שזוהו עד עתה . שווארץ , תבואות הארץ , קכג ; הורוביץ , ארץ-ישראל ושכנותיה , _ ,,, CLERMONT-GANNEAU , AR 2 , 76 n . ; ABEL , GP 2...  אל הספר
מוסד ביאליק