חדרך.

- עיר וארץ בסוריה הצפונית ( זכי ט'א , ( והיא נזכרת בכתיב חזרך בכתובת הארמית של זכר ובכתיב khatarikka בתעודות האשוריות . ההגה העיצורי השני היה j במקורו והועתק בארמית קדומה באות זי"ן , ובמקרא באות דל"ת כבארמית המאוחרת . הסיומת toikka שבצורה האשורית שכיחה גם בשמותיהם של מקומות אחרים בסוריה' והיא כנראה סיומת חורית או משיוריה של לשון קדומה יותר . חדרך נזכרת לראשונה בכתובת זכר מלך חמת ולעש 800 ) לפםה"נ בקירוב ) ולאחר מכן בתעודות האשוריות מן המאה החי . מקום גילויה של אסטילת זכר באפל' 40 ק"מ לדרום מערבה של חלב , מרמז גס על האזור שבו היתה חדרך' שהיא מעיקרי ענייניה של הכתובת . וחיזוק לרמז זה מן התעודות האשוריות המזכירות עיר זו בשכנות להרי סאא , ( Saua ) שהם כנראה הרי א זאויה , ( ez-zawiye ) וליד  אל הספר
מוסד ביאליק