מסע שלמנאסר הגי אל מקור החידקל; משמאל: פסל חוצב את פסלו של המלך ‭853)‬ לפסה"נ) (עלפי ‭(L. W. King, Bronze-Reliefs from the Gale }f Shalmaneser, London 1915, pi. LIX‬