חדקל.

- נא ] שם הנהר המזרחי שבשני הנהרות הגדולים של מיסופוטמיה ( וע"ע . ( במעשה גן עדן שבמקרא ( ברי ב , יד ) חדקל "ההולך קדמת אשור" הוא השלישי באר בעת הנהרות' שראשיהם , כלומר מקורותיהם' יוצאים מגן עדן . בני שומר היו קוראים לו לנהר זה בכמה שמות' כגון > nV'n , idigna אמ , וכן שמות אחרים שאינם שכיחים . באכדית הוא נקרא אךכלת ובשפת החורים Aranshzukh או . Arashshikh מן השומרית דרך האכדית נגזרו : השם העברי חדקל ( ברי ב'יד ; דני י ' ד ;( השמות הארמיים דקלת' דגלת ; השם הפרסי העתיק , Tigra והערבי ךג'לה . קשה לברר מניין באה החי"ת בשם העברי חדקל . הקדמונים מקובלים היו' שמקורו של הנהר הזה במערה' שמשם אחד הפלגים הקטנים והמרובים ( סבנה סו ) של דרום ארמניה' בוקע ממעבה האדמה ומתפשט בזרם ניכר . המקום נחשב למקום קדוש' ושלמנאסר הגי מל ך אשור מודיע' שביקר במקום הזה פעמיים בשעת מסעותיו למלחמה והקריב שם קרבנות וערך את טכס "רחיצת" הנשק של האל אשור במימיו הקדושים של המקום . יתר על מאה שנה קודם לשלמנאסר הגי ביקר שם תגלת פלאסר הבי וכתובת ' ' נחרתה שם בפקודתו . מסורת קדושתו של המקום עמדה גם  אל הספר
מוסד ביאליק