חדק, חדק.

— בא פעמיים במקרא ( משי טו'יט ; מיכה ז'ד , ( וכנראה הוא שם צמח קוצני או שם כללי לצמחים הקוצניים למיניהם . בערבית חדק הוא , num coaguians ( = s . incanum . ) soia- צמח קוצני הנאה לכוונתם של שני הכתובים הנ"ל . צמח זה רב שנתי ומגיע בגבהו כדי מטר עד מטר וחצי . ענפיו קוצניים' ועליו גדולים ודומים לעלי החציל . פקיחיו גדולים' וצבעם לילך או כחול . פירותיו ענבים' גדולים ועסיסיים' שצבעם צהוב או אדום . הפרי אינו טוב למאכל . אף על פי כן קשה להניח' שהשם העברי מכוון לצמח זה רווקה' שהרי תמוה הדבר' מפני מה בחר לו הכתוב למשל מין צמח קוצני שאינו מצוי אלא בעמק הירדן התחתון והתפשטותו מצומצמת ביותר' ולא נתן דעתו על שאר עשרות המינים של צמחים קוצניים' הנפוצים בכל אזורי הארץ . LOEW , Flora 3 , 376 ; 4 , 30  אל הספר
מוסד ביאליק