חדלי (בהפסק חדלי).

—אביו של עמשא' שהיה מראשי בני אפרים בימי פקח בן רמליהו ( דה"ב כח'יב . ( לשם חדלי יש להקביל : א ) את השם התמודי חדל' שריק מנס פירשו לפי השורש הערבי חדל' על מי ששכמו האחד גבוה מן השני ; ב ) את השם הלחיאני חידל' שריקמנס פירשו על סמך השורש הערבי חידל על בעל בשר' שמן . ואפשר אינו אלא חילוף אותיותיו של השם חלדי ( ע"ע . ( NoTH , 1 PN , 226 ; RYCKMAMS 1 , 88 , 101 מ נהר חיזר ( באכדית DTIT ( khasur דרך נינוה' הזאב הגדול או העליון ( באכדית ( zabu eio משתפך אל חידקל בקרבת כלח ( ע"ע ) ועוד מצטרפים אליו הזאב הקטן או התחתון ( באכדית , ( zabu supiu האך'ים ( באכדית , ( Radanu דיאלה ( באכדית ([ Me ] Tuma [ t ] והאחרון ךוריג' ( באכדית . ( Tupiias החשובות שבערים העתיקות שהיו בנויות לארכו של הנהר או בסמוך לו : נינוה ( ע"ע ;( כלח ( ע"ע ) שעמדה מצפון למקום שפכו של היובל זאב העליון לתוך נהר חידקל ; , kar Tukuiti-Ninurta ששכנה כנגד העיר אשור ממזרח לחידקל ; העיר אשור ( ע"ע ) עצמה שהיתה בנויה על זקפתה  אל הספר
מוסד ביאליק