חדיד.

— עיר בנחלת שבט בנימין . יש סוברים שהעיר י ככר נזכרה ברשימת תחותימס הגי בשם ח ( ו ) דיתי ( חךת ; מסי ' 76 לפני הר וישפאל . ( במקרא — רק ברשימת שבי ציון' המונה את בני חדיד בתווך' בין בני לוד ובין כני אונו ( עז' ב'לג ; נחמי ז'לז ; ועיי גם נחמי יא'לד . ( אבל מרשימה זו ניתן להסיק בוודאות שיישוב זה של בני בנימין היה קיים גם בימי בית ראשון' ומסתבר שנוסד בזמן התפשטותן של משפחות בנימין מערבה' לאזור לוד ואונו' כנראה בימי יאשיהו ( וע"ע אונו ; בנימין ; לד . ( בימי החשמונאים ביצר שמעון את חדיד נגד טריפון ( חשמ"א יב'לח ; יג'יג ; קדמי יג'ו'ה . ( לדברי יוסף בן מתתיהו שכנה העיר על הר הנשקף על השפלה . אבסביוס מזכיר את Abida כיישוב השוכן ממזרח ללוד ( אוני ' 24 שוי . ( 24 יש לזהות את חדיד באל חךית'ה הנמצאת 6 ק"מ מזרחה מלוד' וביתר דיוק בגבעה מבודדת שמצפון מערב לכפר הנטוש המכוסה חרסים מרובים מתקופות הברונזה המאוחרת והברזל . אלט סובר שהיישוב כבר נדד בימי המקרא מגבעה זו לעבר הכפר של היום . במשנה נמנית חדיד עם הערים המוקפות חומה מימי יהושע בן נון ( עירי ט'ח . בורי מסמיך את השם לפועל הערבי חדד שמשמעו הגביל' וד...  אל הספר
מוסד ביאליק