חדד.

— בן ישמעאל ( ברי כה'טו ; דה"א א'ל . ( בסי ברי רשום בכתבי יד רבים של המסורה הדד ואילו בדה"א נמצא בכמה כתבי יד חדר . אבל דומה שאין צורות אלה אלא שיבושים בלבד . היסוד חדד חוזר בתמודית ובצאפאית כשמות עצם פרטיים כגון חדד . חדדי ' חדדן' חדדת ועוד . גם נוסחאות השבעים מאשרות את מקוריות הצורה חדד . בשבעים AB לברי : Xobbav ( כנראה שיבוש של ianus codex Bodle- ~ 7 pi ;( Kabbah בבר . ' גרסת השבעים A בד " ^ א : . Xobbab בשבעים B שם : . Xovbav אין בידנו ידיעות על שבט ישמעאלי זה . השם נגזר מן השורש חדד' הידוע מן העברית' הארמית והערבית . ואפשר שכוונתו לבעל שכל חד וחודר . A . JARSOWSKI , ZAW 34 ( 1914 ) , 67 ; RYCKMANS 1 , 88 ; L 1 TTMANN , SI . 314 ש-ל  אל הספר
מוסד ביאליק