חגלה.

— הבכירה שבבנות צלפחד ( ע"ע . ( מושבה של משפחת חגלה בנחלת השבט ניתן להיקבע בקירוב על פי חרסי שומרון . החרסים 47—45 מציינים שמוצא המשלוח מחגלה ושולחו נתן מיצת . מכאן אפשר לשער' שהיה תחום התיישבותה של משפחת חגלה יחידה אדמיניס טראטיבית' ויצת אינה אלא יישוב אחד בתוך אותו האזור . יצת יש לזהותה ככל הנראה ככפר הערבי : ציד . ' השוכן 8 ק"מ מזרחית צפונית מזרחית משומרון . מסבירים את השם חגלה לפי הערבית והסורית' כשם העוף המצוי בארץ' ונקרא במקרא בשם קורא , וכן הסביר ליטמן גם את השם הצאפאי חגל . ^ ,, ABEL , GP 2 , 96 ; B . MAISLER , JPOS 21 ( 1948 ) , 128 , 130 R . DUSSAUD , Syria 7 ( 1926 ) , 11 , 13 ; DIRINGER , Iscrizioni . 33 , 45—47 , 50 s . ; ש  אל הספר
מוסד ביאליק