חגית.

— אחת מנשי דויד והיא אמו של אדוניה ( שמ"ב ג'ד ; דה"א ג'כ . ( הלשון : ואותו ילדה אחרי אבשלום ( מל"א א'ו ) אינו בא לומר' שהיא ילדה גם את אבשלוט' אלא הוא מציין את סדר הלידה . שאדוניה נולד לחגית לאחר שנולד אבשלום למעכה אמו . בשבעים : , Ay ( y )( e ) i & ורק בשמ"ב ג'ד : . @ eyy ( e ) 19 דייכס פירש את השם כלשון נקבה של חגי ' כדוגמת שלומית משלמי ( וע"ע חגי . ( 77 ; N 0 TH . IPN , 222 י S . DAICHES , OLZ 11 ( 1908 ) , מ"פ  אל הספר
מוסד ביאליק