חגיה.

— לוי מצאצאיו של מחלי בן מררי ( דה"א ו'טו . ( בשבעים . Ayyia : A ; A nna : B על הוראת השם ע"ע חגי . מ פרם , ארץ ישראל אנצ' ב , ; 2 JS ש . ייבין , ארץ ישראל ג ( תשי"ד , ( ^ ,, BoREF , AOP , 29 ; SIMONS , Handbook , 112 , 118 , 127 s . A . ALT , PJB 21 ( 1925 ) , Ill , 115 ; 24 ( 1928 ) , 71 s . ; NoTH , Josua , 93 ss . ; : !> ש  אל הספר
מוסד ביאליק