טביעת חותמות: "לחגי" (מימץ‭!(‬ "לחגי ב/ן שבניה" (משמאל)