חגי.

— בן גד' אבי משפחת החגי ( בר' מו'טז ; במי כו'טו . ( בשבעים : nun . Ayy ( e ) i ( : ) חגי ( או חגיב ) שכיח בכתבי יב ואף ידוע מחותמות עבריות וטביעות על גבי כדים שנמצאו בארץ' וכן מפיניקית ומערבית דרומית . יש לראותו כקיצורו של שם תיאופורי ' כגון השם המקראי חגיה או השם הצאפאי חגאל . לפי הדעה הרווחת הוא שם שקראו לילד שנולד ביום חג' בדומה לשמות האכדיים , כגון Mar isini ( בן החג ) ולשמות מטיפוס , Mar-um x kam המציינים שנולד הילד ביום הקדוש לאחד האלים . אבל אין הסברו של השם חגי ודאי כפירושם של השמות האכדיים' שהרי הוא חסר את היסוד בן . ואפשר בא השם להביע את רגשי השמחה של ההורים בשעת לידתו של הילד' שכן החג הוא זמן שמחה ( דבי טז'יד . ( סלושץ , אוצר , 1 , » 164 s ., 179 ; STAMM , ANG , 271 , 272 COWLEY , AP , 286 ; RYCKMANS 1 , 88 , 228 ; DIRINGER , Iscrizioni , 120 , 94 ש  אל הספר
מוסד ביאליק