חגי, ספר חגי.

— נא ] הספר העשירי , לפי המסורה , באוסף שנים עשר ( תרי עשר ) הנביאים , ובו שני פרקים בלבד . תכנו תיאור פעולתו וסיכום נאומיו של חגי , אחד מאחרוני הנביאים , שניבא בירושלים בשנת שתיים לדריוש מל ך פרם 520 ) לפסה"נ . ( אין הספר מביא נאומים נבואיים כלשונם ובמילואם , אלא מוסר את תכנם בקיצור בסגנון פשוט , ברור ושקול . על הנביא עצמו אין אנו יודעים אלא מה שאנו מעלים מתוך הספר : את שמו ואת זמן פעולתו . לפי מסורת חז"ל היה תגי מאנשי הכנסת הגדולה ( ב"ב טו'א . ( אם אפשר ללמוד מדברי הנביא : מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון וגו' ( ב , ג , ( שהנביא עצמו ראה את הבית הראשון קודם שחרב בשנת 586 לפסה"נ , נמצא שבשנת 520 לפסה"נ כבר היה חגי אדם בא בימים , ולא הוסיף לינבא עוד אלא זמן קצר , ושמא מכאן יישוב לתמיהה , שהנבואות שנשתיירו לנו ממנו אין זמנן מגיע אלא עד החודש התשיעי בשנת שתיים לדריוש ( ב'י . ( בימיו של חגי התחיל לינבא גם זכריה בן ברכיה בן עדו , שנבואתו הראשונה היא מן החודש השמיני בשנת שתיים לדריוש ( זכ' א'א , ( והוא גם המשיך אחר חגי . בתרגום השבעים מיוחסים גם כמה מזמורי תהלים ( המזמורים קמה...  אל הספר
מוסד ביאליק