חגי (נביא).

- עי' חגי , ספר חגי . ליטהר' לפי שאין מקדש להקריב בו ; אבל למן היום' אשר יוסד היכל ה' ' יברך ה' את עמו . ופעם שנייה נאם הנביא לפני העם באותו היום' כדי לחזור על ההבטחות שהבטיח ביום כ"א לחודש השביעי ( ב'כ כג . ( כאן קיצר הכתוב' לפי שכבר נאמר העניין קודם לכן . והפסוק כג מתפרש ממה שנאמר בפסוקי ז ט . וע"ע זכריה . ושם ספרות נוספת . לפירושים ע"ע תרי עשר . מחקרים נייוחדים : - „ .. _ 25—46 ACKROYD , JJS 3 ( 1952 ) , 1 — 13 , 163—176 ; F . S . NORTH , ZAW 68 ( 1956 ) , F . JAMES , JBL 53 ( 1934 ) , 229—235 ; F . PETER , ThZ 7 ( 1951 ) , 150 s . ; P . R . HUCA 5 ( 1928 ) , 153—195 ; A . BENTZEN , RHPhR 10 ( 1930 ) . 493 _ 503 ; 138 ss . ; A . FERNANDEZ , Biblica 2 ( 1921 ) , 206—215 ; P . F . BLOOMHARDT , 1—28 ; J . HALEVY , RS 15 ( 1907 ) , 289 SS . ; J . BEWER , AJSL 35 ( 1919 ) , T . ANDRE , Le Prophete Agee , Paris 1895 ; K . BUDDE , ZAW 26 ( 1906 ) , 173 p 173  אל הספר
מוסד ביאליק