חגב, חגבא, חגבה.

- מבתי האב של הנתינים שעלו ע 0 זרובבל . בעזי ב'מה'מו' נמנו בתוך שאר נתינים בני חגבה' בני עקוב' בני חגב' בני שמלי ( שלמי קרי . ( ואילו ברשימה המקבילה בנחמ' ז'מח' לא נזכרו אלא בני חגבא ובני שלמי בלבד' כנראה השמטת המעתיק היא שדילג מחגבה לחגב . איש בשם חגב בן יאזניהו נזכר במכתבי לכיש ( חרס א , שוי . ( 3 באוגריתית נמצאים שמות העצם הפרטיים חגבי ' חגבת' חגבן' וברור שחגבי הוא צורת משנה של השם חגב . ואין חגבת אלא הצורה הכנענית הקדומה של השם המאוחר חגבה . השם האוגריתי נע ] בדחגב רומז לכאורה לשם תיאופורי . מכל מקום ספק הוא אם אפשר לפרש את השמות חגב וחגבה כסוג מסוגי הארבה . 1 ,,, ( 1942 ) , 61 ; GORDON , UH Glossary no . 851 RUDOLPH , Ezra und Nehemia , 12 ; NOTH , IPN , 228 s . ; idem , ZDPV 65 ק  אל הספר
מוסד ביאליק