תצלום ארבע הגבעות של חברון: ‭.1‬ אל־מחאור; ‭.2‬ נמרא‭.3 -,‬ ג'בל אל־ג'עברה; ‭.4‬ ג'בל א־רמידה