חבקוק, ספר חבקוק.

iDDn - השמיני באוסף שנים עשר הנביאים הקטנים ( תרי עשר . ( חיבור נבואי קצר , שאין בו אלא שתי פרשיות : המשא אשר חזה חבקוק הנביא' פרקים א ; ב ; תפילה לחבקוק הנביא , פרק ג .  אל הספר
מוסד ביאליק