חבקוק.

— נביא כארץ יהודה . על זמנו אין בידנו כל ידיעה קדומה ; וגם בפתח ספרו לא נזכר שמו של מלך שבימיו התנבא / לפי סדר עולם היה חבקוק אחד הנביאים שנתנבאו בימי מנשה . ומכירן שהיה מנשה רשע' לא נזכר . אבל כנראה אין זו מסורת קדומה . אגדות שךנות על חיי הנביא נמצאות בספרות הרבנית' בגנוזים' בספרי הנוצ רים ובספרי הקבלה' ואין להן ערך היסטורי . אף אין ערך היסטורי למסורות על מקום קבורתו של חבקוק . אין בידנו לקבוע את זמנו אלא מתוך זיהוי האויבים הנזכרים בספרו ( עי' לקמן על ספר חבקוק . ( השם חבקוק אפשר שנגזר משורש חבק ( ועל פי שורש זה הוא נדרש ככמה מן האגדות האמורות ' ( ושמא היא צורה של שם חיבה . הצורה A / jf iaxovfi שבתרגום השבעים יסודה כנראה בקריאה חבקוק , השונה מניקוד המסורה . יש מן החוקרים שביקשו על פי קריאה זו להסמיך את השם לאכדית , Knabbaququ שהוא שם צמח ריחני . ומכאן השערתו של פייזר , ( Peiser ) שהנביא אחד מנסיכי בית המל ך שהוגלה לאשור' ושם נתכנה בכינוי אשורי זה . אבל אין להשערה זו יסוד מספיק והשם הבוטני נמצא בצורות דומות גם בשפות שמיות אחרות .  אל הספר
מוסד ביאליק