חבצלת.

- שם זה בא פעמיים במקרא ( שה"ש ב , א ; ישי לה , א , ( ולדעת רוב המפרשים הוא משמש בשני הכתובים דוגמה לנוי והדר , כפרחיו של אותו צמח . לפי טור סיני טעם אחר לשם זה שבשה"ש , שכך הוא מפרש דבריה של השולמית : אני חבצלת השרון' אין אני אלא' אחד הפרחים המצויים ; והדוד משיב : אף על פי כן את כשושנה בין החוחים . לעף מביא את דעתו של הראובני שהיא הצמח , cum steveni kth . Coichi- ותומפסון אומר שהאכדית khabasiiiatu היא שם כולל למיני ; Coichicum -n ובסורית חמצליתא . בארץ מצויים כמה מינים של סוג זה , כל אזור ומינו . המין השכיח ביותר הוא c . steveni והיפה שבכולם הוא , c . hierosoiymiianus שמרובה הוא בירושלים ובסביבותיה . זמן פריחתו של המין הירושלמי בעונת הסתיו לפני בוא הגשם' ואחר כך הוא מצמיח את עליו הירוקים . פרחיו גדולים' והם מצבע הלילך . הסוג coichicum מקיף צמחים רב שנתיים בעלי פקעת גדולה המשוקעת בקרקע . ככלות החורף מתים חלקי הצמח שמעל לקרקע . והוא מתחדש מתוך הניצן של הפקעת . תהליך זה חוזר משנה לשנה .  אל הספר
מוסד ביאליק