חבל.

— במשי כג'לג ואיל ך נאמר על השיכור המבולע ביין : עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפוכות ; והיית כשוכב בלב ים וכשוכב בראש חבל ; הכוני בל חליתי וגוי . רוב המתרגמים והמפרשים פירשו כאן את המלה חבל כתורן האנייה ( בךיהודה : קרש מאונך שבראש התורן , ( אך ציור זה של אדם השוכב בראש התורן משונה הוא . גם קריאת תרגום השבעים : xnl coaneo xvflegviJTii - tv 7 roX ? . o > enwr שעל פיה מתקן פרנקנברג וכחבל , שוכב ברעש ( או : בשערה , ( אינה מניחה את הדעת . אבל אפשר שהמלה חבל שם תואר היא על- משקל אלם , עור , חרש וכדי , ותהא כוונת הדברים וכאיש שוכב פצוע ומחובל , כהקבלה אל כל העניין ולאו דווקא אל המלים כשוכב בלב ים . פירושים ומילונים ; בן יהודה , מילון , ערך חבל ; טורטשינר , משלי שלמה 22 , a , Tt CZYNER , Die Heilige Schrifl , Berlin 1935- 37 , a . I . W . FRANKENBERG , Die Spruche , Gottingen 1898 , 133—134 ; H . TOR-  אל הספר
מוסד ביאליק