1. חבל.

— עי' מושגים גיאוגרפיים במקרא ; מידות ומשק לות ; מלאכה , מלאכות הבית .  אל הספר
מוסד ביאליק