חביה, חביה, חביה.

-מן הכהנים שעלו עם זרובבל ' TT T : : ולא נמצא להם כתב ייחוסם , ועל כן נגאלו מן הכהונה ( עזי ב'סא ; נחמי ז'סג . ( בשבעים iidoH : B או : V . / l / 5 «« - S ; Ofiuta - A ; Efteia בעז' Hobia ובנחמ' . Habia משמעותו של שם זה לפי נות ואחרים : חבה יה' כלומר T T T הגן ה' על הנולד . השם נרדף לשמות שנגזרו מן השרשים צפן וסתר . וע"ע חבה . Norn , IPN , 178 , V K 1  אל הספר
מוסד ביאליק