חבור.

— נזכר אגב ציון מקום גלותם של בני עשרת השבטים ( מל"ב יז'ו ; יח'יא ; דה"א ה'כו ' ( והוא שמו של הנהר העיקרי והחשוב הזורם במרכז התחום שבין נהרות פרת וחידקל ( הג'זירה . ( מקורו הוא בחירגה דאעי ; Dagh Kharagah ) הראמסיוס ) ומקור יובליו המזרחיים' המשתפכים אליו בקרבת חא ? תצ'ה , ( Hasetche ) בטור עבדין' שהם הרי כש _ יך של כתבי היתדות . הנהר זורם לאורך 350 ק"מ בקירוב דרך מישור פורה ומשתפך אל נהר פרת ליד קר קסיה Qarqisiya ) היא circesium של המקורות הקלאסיים . ( השם חבור' שכבר נזכר בתעודות השומריות' פירושו תחתון וגם עולם תחתון . גלב מזהה אותו עם , Khubur נהר העולם התחתון שבמיתולוגיה האכדית' והוא גם שם אלהות אכדית . מימים קדומים גדול היה תפקידו של . אגן החבור במיסו  אל הספר
מוסד ביאליק