חבה

- מבני שמר לשבט אשר ( דה"א ז'לד . ( הכתיב : יחבה' ויש קוראים יחבה או ? חבה . בשבעים , J 2 / ? a /? : £ כלומר : חיבב ; . Haba : V ~ J " , Ofia : A אפשר שהוא קיצור השם חביה ( ע"ע , ( והשווה אליחבא . דומה לו השם התיאופורי חיבדד' חיבדדם' הבא בכתובות המצריות שבסיני מן המאה הי"ט לפסה"נ . הוראת השם : הי הסתיר' היינו : ה' הגן על הנולד . £ . 1 ( 1928 ) , 234 n . 2 ROTHSTEIN-HAENEL , 150 ; NOTH , IPN , 178 ; W . F . ALBRIGHT , JPOS 8  אל הספר
מוסד ביאליק