דברי פתיחה

המערכת מגישה לקהל קוראיה את הכרך השלישי של האנציקלופדיה המקראות . בשיטתה של האנציקלופדיה לא חלו כל שינויים , והכרך השלישי נערך ונסדר באותה שיטה ובאותם תחומים שהתוותה המערכת לעצמה בראשית פעולתה ( על שיטה זו ועל דרך ההרצאה עי / כרך ראשון , עמ' י-טו . ( אף-על פי כן ראתה המערכת להכניס כמה שינויים טכניים , שהנסיון העמידה על הצורך בהם . כל מקום שבאה דעתו של חבר המערכת ולא צוין בספרות מקום פרסומם הקודם של הדברים , דעה זו נאמרה לראשונה בכרך זה של האנציקלופדיה המקראית , ושם אומרה נזכר בצדה , בסוגריים או שלא בסוגריים ; בערכים שמחבריהם הלכו לעולמם קודם שנסתיימה התקנתו של ה 1 פר לדפוס , השלימה המערכת את מראי המקומות לספרות . אף נעשו שינויים קלים בכתיב והקורא יעמוד עליהם מדעת עצמו . בחירת החומר התמונתי שבכרך זה נעשתה בידי מזכיר המערכת , ד"ר ח . ביינארט . המערכת הסתייעה בעבודתה בכמה יועצים מומחים למקצועותיהם , ואלה הם : פרופ' י . היינמן ז"ל , בענייני אמונות ודעות ; הגב' ד"ר מ . קאסוטו זלצמן , בבדיקת ההבאות ממקורות יווניים ולאטיניים ; ד"ר ל . קופף , בבדיקת ההבאות מן הערבית לניביה השונים ; ד"ר נ . אבי...  אל הספר
מוסד ביאליק