מפתח שמות

אתור אנדרסן 76 , 75 , 69 ' אנרון' , 222 , 227 , 309 , 313 134 , 157 , 199 , 200 , 204 , 207 , 214 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 81 , 83 , 87 , 108 , E ( Enron ) 13 , 68 , 69 , 70 , 71 , ' אפקון' – חברה 213 , 212 אבן-שושן , א . 309 , 117 אברבוך , ל . 311 אדד , מ . 112 , 36 , 35 , 30 , 28 אהרוני , י . 309 , 266 אומ " ץ 65 אורון חיים – חבר כנסת 243 איקה אברבבנל 253 אלטשולר חן 183 אלכסנדר הגדול 196 אליעד שרגא 305 אפלטון 289 , 140 , 131 , 122 , 107 , 96 , 29 , 20 ארבל , ד . ( שופט ) 61 אריסטו 309 , 261 , 137 , 106 ארקין , נ . 309 בונלאט B ( Bonlat ) 82 בזק בינלאומי 247 , 155 בנק צפון אמריקה 214 , 213 , 211 , 210 בר , מ . 172 בר-טל , ע . 309 , 245 ברגמן , ש . ה . 309 , 129 ברק , א . 309 , 283 , 273 , 213 ג'נרל מוטורס 294 , 172 גדרון , ב 309 , 172 ,. גולדמן , ד . 309 , 203 גרוס , י . 309 , 215 , 208 , 157 גיליגאן , ק . 74 גרין , רולנד 161 , 160 , 147 , 14 גבאי א . 84  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים