מקורות

אבן-שושן , א . . ( 1956 ) מלון חדש , א . ירושלים : קרית ספר . אדד , מ . . ( 1978 ) אפיונים בעבריינות של פסיכופאטים , עברינות וסטיה חברתית . 1 רמת גן אוניברסיטת בר אילן . אדד , מ . . ( 1989 ) קרימינולוגיה - העבריין בהתהוותו . תל אביב : אור-עם . אדד , מ . . ( 1989 ) שפיטה מוסרית והתנהגות מוסרית . עיונים בחינוך , . 102-67 , 50 / 49 אדד , מ . ולסלוי , א . . ( 2002 ) שיפוט מוסרי של אירועים : השפעת הסיטואציה על שיפוט מוסרי . מתוך : עבריינות וסטיה חברתית : תיאוריה ויישום . רמת גן : אוניברסיטת בר אילן . אהרוני , י . . ( 1965 ) דרכי פעולתם של דירקטורים בישראל . המכון לפריון העבודה והייצור , רשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר . אריסטו . ( 1973 ) אתיקה ( מהדורת ניקומאכוס , ( ( בתרגום יוסף ג . ליבס . ( ירושלים ותל אביב : שוקן . ארקין , נ . . ( 1997 ) שיפוט מוסרי על ידי אסירים : איפיון אישי או תופעה מודולרית ? עבודת דוקטורט . רמת גן : אוניברסיטת בר אילן , המחלקה לקרימינולוגיה . אתר האינטרנט לפסקי דין וחקיקה : . www . psakdin . co . il בדארקו , ג . . ( 2002 ) השקט הבוקע מתוך ההמולה סביב אנרון . אקזקי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים