סיכום

התחום המוסרי דורש התייחסות מיוחדת במגזר העסקי , וכבר הובהר בדוגמאות הרבות השזורות בספר כי התובנה האתית עשויה להועיל לצמיחתם ולהצלחתם של חברות וארגונים . אפשר לנסח שלוש אמיתות יסוד המתייחסות להבנה המוסרית בכלל , המתאימות כמובן לתחום העסקי : האחת - אין בנמצא עקרונות מוסר מוחלטים ; מוסר משתנה בהתאם לנסיבות הקיימות . לפיכך הרוצים להקנות מידה זו לעצמם , עליהם לשקול באופן רפלקטיבי שוב ושוב את החלטותיהם בנוגע לכל אירוע ; השנייה - התנהגות אתית עניינה בעיקר נושאים שבין אדם לזולתו ( אך גם נושאים שבין ' אני-בעלי חיים' ובין ' אני-טבע . ( ' עם זאת , האדם מחויב גם לעצמו - להיות מוסרי ונאמן לעצמו . משמע , לשאוף למצב ש " פיו ולבו שווים , " וזאת על מנת שיתקיים בו הכתוב " לב טהור ברא לי אלוקים " ( תהלים נא , יב ;( השלישית - כל אדם יכול להשתנות , גורלו של האדם בידיו , כפי שהדגיש ויקטור פרנקל , והרי ההתנהגות המוסרית של האדם נמדדת על פי מידת אחריותו . המציאות העסקית כיום מראה , שמנהלים ועובדים בארגונים עסקיים זקוקים להדרכה מוסרית על מנת להתגבר על המבוכה המוסרית ששרוי בה דורנו . אולם התנהלות מוסרית בארגונים...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים