פרק 25 חקיקה אתית

נחיצות תקנות וחוקים אתיים החקיקה בישראל עדיין אינה מקיפה תחומים רבים הנוגעים בנושא אתיקה וכלכלה . עם זאת , בארצות-הברית , החקיקה בנושא אתיקה מקדימה את זו של ישראל ומרובה ממנה לאין ערוך , שכן קיימות שם תקנות שכל מטרתן היא ליזום פיתוח תכניות אתיות ויישומן בארגונים השונים . לדוגמה , הנחיות ' המקל והגזר' ( carrot and stick ) המנוסחות כ , Guidelines for Organizations s' F'Federal Sentencing- שחוקקו ב , 1991- המציעות שכר ( גזר ) ממשי , או לחלופין הענשה ( מקל ) לתאגידים וארגונים , וזאת בהתאם לתכנית האתית שהופעלה אצלם . יש לציין כי חברת וורלדקום ( WorldCom ) אמנם נקנסה ב $ 500 , 000 , 000- בעקבות דיווחים כוזבים בבורסה אבל הצליחה להמתיק את עונשה ולהפחיתו . זאת , בעקבות הצגתה של תכנית אתית מפורטת ( Ethics Program ) שהיתה קיימת בתאגיד עוד לפני מעידתו . מערכת הנחיות זו , שעשויה להפחית עונש מתאגידים עבריינים , אמורה לכלול לא רק תקנות וחוקים אתיים בחברות , כמו קוד אתי , אלא גם הוכחה לגבי הטמעתם , כמו למשל קיום צוות בכיר שהנחיל הוראת אתיקה זו ונהג לאכוף כללי אתיקה בתאגיד . חוק ' סרבנס אוקסלי' , (' Se...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים