פרק 23 גישור ככלי ליישוב סכסוכים בארגון

הליך הגישור מיועד לפתרון סכסוכים פנים ארגוניים או חיצוניים בארגון - לפתרון מחלוקות בין חברות ובין לקוחות וספקים , בין עובדים למנהלים או בין עובדים לבין עצמם . הגישור משמש גם כלי עזר לתווך בין מנהלים או בינם לבין הכפופים להם והוא מופיע תחת הכותרת - Alternative Dispute Resolution ADR - מציאת פתרונות חלופיים לקונפליקטים . על אף יתרונותיו הרבים , הליך הגישור בארץ עדיין אינו שכיח ואינו נכלל במקום של כבוד בקרב ארגונים וחברות , אף שיש כיום שימוש מסוים בו כדרך ליישוב סכסוכים ומחלוקות ביחסי עבודה ומסחר . עם זאת הוא שכיח יותר ומקובל בארצות אירופה וצפון אמריקה . ( Rosenberg , 1983 & Fogler , 1994 ; Cornelius & Faire , 1989 ; Chandler , 1985 ; Fisher & William , 1988 ; Bush ) כדי לקדם את רעיון הגישור בארץ , הוקם ' המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכים , ' בעידודו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר , פרופסור אהרן ברק . ביזמתו הוקם המרכז כחלק מיחידה במשרד המשפטים , שתפקידה לקדם את השימוש בגישור ובמנגנונים ליישוב סכסוכים בבתי המשפט ובחברה בישראל . בבסיס הגישה של מרכז זה , ראייתו של ברק כי הגישור הינו פילוסו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים