פרק 20 חובות מעסיקים בחברות

שמירת ביטחון העובדים אחת החובות האתיות של מעסיק היא לשמור על ביטחון עובדיו . דרך להבטחת שלומו וביטחונו של העובד היא קביעת מדדים כמותיים לביצוע מטרות ויעדים בחברה . כלים חשובים בניהול כזה הם תכנון , ניטור והערכה . לפיכך יש חשיבות רבה בפיתוח תקן למערכות ניהול בטיחותי בחברות ומפעלים . יישום תקן כזה עשוי לסייע באיתור סכנות ובמניעתן . חובת ביטחון זו יונקת מעקרון-העל המנוסח ב'חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו , ' התשנ " ב , ; 150 התשנ " ד , , 90 הקובע בסעיף : 4 " כל אדם זכאי להגנה על חייו , על גופו ועל כבודו . " כלומר מצופה שהמעסיק ישמור קודם כול על חייו וגופו של העובד ( ובאותה מידה גם על כבודו . ( לפי נתוני הביטוח הלאומי , נרשמו בשנת 2005 כ 63 , 856- אנשים שקיבלו גמלת נפגעי עבודה , ובשנת 2006 כ 64 , 296- אנשים ( ראה פרסום הביטוח הלאומי - ' מערכת הביטוח הלאומי בישראל , ינואר . ( ' 2007 משמע , פגיעות בתחום העבודה הן שכיחות . כדי לשמור על ביטחון העובדים , להלן השאלות שחובה על כל מנהל לשאול את עצמו : עד כמה נשמר ביטחון עובדיו בתאגיד , ומה עוד אפשר לשפר ? אילו יעדים יש להציב כדי להגביר את הביטחון ולפ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים