שער ו: שיתוף פעולה בחברה - מערכות היחסים בתוך הארגון העסקי