פרק 19 ביקורת פנים בארגונים

תפקיד מבקר פנים בארגון אחד התפקידים החשובים במפעלים ובארגונים הוא תפקיד מבקר הפנים . תפקיד זה מבטא בראש ובראשונה את היות המפעל מוסד המעוניין לשפר ולייעל את עצמו , מוסד המוכן ללכת לקראת שינויים ולתקן פרצות . בארץ חובת קיום ביקורת פנימית מעוגנת בחוק לגבי כל גוף ציבורי . סעיף 2 לחוק הביקורת הפנימית התשנ " ב1992- מציין כי )" א ) בכל גוף ציבורי תקוים ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי . " ( ב ) שר הממונה על משרד ממשרדי הממשלה רשאי לקבוע כל מי שרשאי למנות מבקר פנימי באותו משרד , הוא רשאי למנות מבקר פנימי לגוף או ליחידה באותו משרד שאינם כפופים למנהל הכללי של המשרד , ולקבוע , במידת הצורך , את סדרי התיאום בין המבקרים הפנימיים שבמשרד . ( ג ) המבקר הפנימי של אגף החשב הכללי במשרד האוצר יהיה אחראי לביקורת הפנימית על ביצוע תקציב המדינה ביחידות החשבות והכספים של משרדי הממשלה . " חלק ניכר מהמבקרים הפנימיים בחברות ובארגונים משמשים גם כנציבי תלונות הציבור . שתי הפונקציות האלה , ביקורת ובירור תלונות מצד עובדים והנהלה , דורשות בראש ובראשונה איתלות ואובייקטיביות . כדי שהתלונה תיבדק ללא משוא פנים , וכדי שהציבו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים