פרק 18 אחריות דירקטורים בחברה

למהות תפקיד הדירקטור תפקיד דירקטור בחברה דורש בחינה תכופה של הנעשה בחברה , נוכחות בכינוסים וישיבות , תביעת הסברים לגבי מדיניות החברה ובקשת הבהרות ונימוקים לגבי כלל העסקאות בחברה . תפקיד הדירקטורים בין השאר הוא לדאוג לבהירות בהחלטות ובנוסחים ולשקיפות מוחלטת אשר לפעילות החברה בתחום העסקי והפיננסי . יצחק שמיר ( 1994 ) מגדיר דירקטוריון : " מועצת מנהלים של חברה , אשר מתמנית על ידי בעלי המניות ועוסקת בגיבוש האסטרטגיה של החברה . הדירקטוריון מופקד על ניהול החברה ופועל על פי החוקים הנוגעים לו ועל פי ההוראות הייחודיות הכלולות במסמכי היסוד של החברה ( תזכיר , תקנות וכיוצא בזה . "( בהרצאה שנשא יו " ר רשות ניירות ערך , מר משה טרי , בכנס בנושא " אחריות הדירקטור בחברה הציבורית " ( תל-אביב , , ( 11 / 07 / 07 הוא הדגיש את תפקידו הכפול של הדירקטוריון . וכלשונו : " כידוע , לדירקטוריון תפקיד כפול - בכובעו האחד הוא מתווה את מדיניות החברה , ובכובעו השני הוא מפקח-העל בחברה , ועל כן נושא באחריות לכל התוצאות ולכל הכשלים שמתגלים במסגרת פעילות החברה . הדירקטור הוא למעשה שומר הסף האולטימטיבי בחברה . " דירקטורים מח...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים