פרק 17 מנהיגות אתית - מהי?

למהות המנהיגות בכלל מייחסים לוויליאם שייקספיר את האמרה : " כאשר שני אנשים רוכבים על הסוס , אחד מהם מוכרח לרכוב מאחור . " בכל קבוצה נמצא בדרך כלל מנהיג , אך דווקא מפני שרוב בני האדם שופטים על פי התפיסה המקובלת על הרוב , ( Kohlberg , 1976 , 1980 ) מן הראוי שהמנהיגות תיקח על עצמה אחריות לנהוג כדגם של מופת ודוגמה לאחרים . ואמנם אחת ממתודות הלמידה היא חיקוי ממודל . שיטת למידה זו מטילה אחריות על מנהיגים לייצג בהתנהגותם דוגמה ומופת לאחרים . מנהיגות אתית היא אפוא צו נדרש בכל חברה . מק-קול ( McCall , 2002 ) טוען שהגדרת מנהיג היא : אדם הנמצא בדרגה כלשהי , המצליח להוציא אל הפועל התנהגות קבוצתית מאחרים , וזאת למען מטרה שהוגדרה על ידי אותו מנהיג . הדגש של מק-קול הוא , שמנהיג גורם לאחרים , למונהגים , לממש את המטרות שהציב לא בדרך של כפייה , לא בכורח , אלא באופן שהמונהגים יסכימו למטרותיו , לשיטותיו ולמהלכיו . עצם הסכמת המונהגים דורשת סוג של מנהיגות שבה קיימת גם אוטונומיה למונהגים . המונהגים חשים הסכמה אמיתית כלפי המנהיגות . לפיו , מנהיגים רבים בהיסטוריה השתמשו בשיטות פסיכולוגיות , בטקטיקות , במניפולצי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים