פרק 14 התנהלות עסקית במקרה של עברות ש""כולם עושים זאת"

אחת הרעות החולות במערכת העסקית קשורה למתן שוחד . במקורותינו - התורה אוסרת על שוחד במערכת המשפטית , ונאמר : " לא תטה משפט , לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד , כי השוחר יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים " ( דברים טז , יט . ( ועוד נאמר בפרשת משפטים : " ושוחד לא תיקח , כי השוחד יעוור פיקחים ויסלף דברי צדיקים " ( שמות , כג , ח . ( וכן אומר התלמוד : " מאי שוחד ? –שהוא חד " [ אחד , [ ופירש רש " י : " הנותן והמקבל נעשים לב אחד " [ כלומר , נוצרת הזדהות בין נותן השוחד ובין מקבלו , עד שהם נעשים כגוף אחד ] ( כתובות , קה , עב . ( מודגש כי לא רק שוחד ממון אסור בארץ אלא גם סוגי שוחד אחרים , כטובות הנאה . החוק בישראל מפרט שמתן שוחד , קבלת שוחד ותיווך לקבלת שוחד , הן עברות פליליות לפי חוק העונשין . בסעיף 290 לחוק העונשין , התשל " ז , 1977- נאמר : " עובד הציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו , דינו מאסר שבע שנים . " משמע , החוק מגדיר כשוחד קבלה של שוחד . בסעיף 291 מודגש שגם מתן שוחד הוא דבר אסור על פי חוק . ואולם לעתים , בארצות מסוימות , אין אפשרות לבצע עסקאות ללא מנהג המקום - ללא מתן השוחד . קיימות מדי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים