פרק 11 הוראת אתיקה

הוראת אתיקה בתאגידים ובתהליך ההכשרה למקצוע בחלק ניכר מהשערוריות העסקיות שפורסמו לאחרונה בארצות-הברית , נמצא שמעורבים בדרך כלל גם רואי חשבון - אלה יישמו בפועל פעולות חשבונאיות אסורות , ברוב המקרים בלחץ מנהליהם . בעקבות שערוריות כספים אלה , הועלתה ביקורת קשה בעיקר נגד בתי ספר למנהל עסקים בארצות-הברית אשר מכשירים אנשי עסקים . ( Swanson , 2005 Bennis & James , 2005 ; Crane , 2004 ;) הנשיא בוש עצמו פנה בקריאה לפקולטות למנהל עסקים בארצות-הברית לשמש כ " מורי דרך " בקביעת הראוי והבלתי ראוי , ולא להיגרר אחר בלבול מוסרי . ( Felton , 2005 , p . 337 Sims &) לפיכך באוניברסיטאות רבות בארצות-הברית הוחלט לאחרונה ללמד אתיקה כמקצוע חובה בתהליך הכשרת רואי החשבון למקצוע , וכן בחלק ניכר מהמקצועות הקשורים לפיננסים - כלכלה , מנהל עסקים , ביקורת ועוד . יש לציין כי חוקרים רבים התייחסו לאופן הוראת האתיקה באקדמיה וספרות נרחבת נכתבה בנושא . לדוגמה : ( 2001 ); McCabe & Trevino ( 1993 , 1995 ) Crane ( 2004 ); Epstein ( 2002 ); Kidwell ועוד . הדגש בהוראת אתיקה אינו על עצם העברת הערכים והמסרים הרצויים , אלה ידועים בד...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים