פרק 10 'דע את עצמך' - תרומת המודעות העצמית לקידום מחשבה אתית בחברה העסקית

דרכים רבות הוצגו למנהלים , באמצעותן יוכלו לכוון עובדים להתנהג על פי כללים אתיים ולהתנהגות שיש עמה אחריות והתנהלות מוסרית . על פי רוב מנהלים מוטרדים מהאופן שבו עובדיהם נוהגים בחוסר יושר בעבודה , מהפרות של כללי המותר והאסור , שהם ידועים וברורים בחברה , ומאי-נכונות להתיישר עם עקרונות אתיים שהפרתם עלולה לפגוע במוניטין החברה ואפילו בקיומה . אין ספק שחינוך מוסרי-ערכי הוא מטלה קשה במיוחד , ויש לכלול בתוכו את מורכבות הגורמים הקשורים בחינוך זה , כמו לדוגמה אישיותו של האדם . והרי פרויד ( Freud , 1931 ) טען שגורמים דומיננטיים באדם הם יצר התוקפנות וההרס . הכוונה מוסרית היא אפוא מטלה קשה . אך מוצעת כאן דרך כיצד להגיע להכוונה מוסרית של עובדים בעיקר באמצעות הכרת הגישה הלוגותרפית . זו עשויה להציע למנהלים דרכים אחדות שבאמצעותן יעצימו את עובדיהם . הגישה הלוגותרפית , שהיא אחת הגישות ההומניסטיות בפסיכולוגיה , מכוונת את האדם למציאת משמעות חייו ( לוגוס . ( היא רואה במציאת הלוגוס , הפשר , את אחת ממטרות הקיום של בן האנוש . בין הנחותיה העיקריות של גישה זו , ההנחה שהאדם אחראי לגורלו ויש בידיו את ה " כלים " והיכ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים