פרק 9 'אתיקה של חמלה' בהשוואה ל'אתיקה של צדק' - כיצד ניתן ליישמה במפעלים?

מקובל להתייחס לחינוך מוסרי על פי הגישה המבנית-קוגניטיבית בהתפתחות המוסר . ( Rest , 1983 , 1984 ; Oser , 1996 1969 ; Eisenberg & Strayer , 1987 ; Hoffman , 1991 ; Kohlberg , 1969 ; Nisan , 1992 , 1996 ; Bull , ) זו מדגישה את חשיבות הדיון המוסרי והפולמוס בעקבותיו לשם פיתוח תפיסה מוסרית בשלה . נוסף עליה קיימת גם גישה המדגישה את חשיבות פיתוח ההבנה הרגשית-חברתית , זו המפתחת את האמפתיה והחמלה . פילוסופים , פסיכולוגים ותיאורטיקנים שונים מתייחסים לחמלה כאל אחד היסודות החשובים במוסר , מהם : וולף , ר . 2004 א , 2004 ב ; שגיא , . Damon & Colby ( 1996 ); Ruiz & Vallejos ( 1999 Berkowitz ( 1996 ); Boutmama ( 1988 ); ; 2002 אלה הדגישו את ההיבט האתי המבוסס על סולידריות , אלטרואיזם , הבנת האחר , דאגה ואכפתיות לכלל . עיקר ההתמקדות האתית בתחום העסקי היא ביישום כללים אתיים בחברות ותאגידים , כמו : חוקי המותר ואסור , כתיבת קודים אתיים המפרטים את גבולות ההתנהגות הנאותה בחברות וארגונים , הבנת חובות המעסיקים מול חובות העובדים וכיוצא באלה . לעתים באות לידי ביטוי חלק ניכר מההצעות למניעת שחיתויות ועברות בתחום הכ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים