פרק 8 הכוונה מוסרית של העובד הכוונת העובד לבשלות מוסרית

במאמרו ' חינוך לצדק : ניסוח מודרני של ההשקפה האפלטונית' ציין קולברג שעיקר תרומת הפסיכולוגיה למוסר היא במתודה להוראת מוסר - מתודת הדיון . מידע על היבטים התפתחותיים של מוסריות ושל שיפוט מוסרי ( הנחשב להשתקפות המוסריות של הפרט ) הוצג עוד קודם לקולברג , במסגרת הגישה המבנית-קוגניטיבית להתפתחות המוסר של פיאז'ה וממשיכי דרכו ( כגון : . ( Kohlberg , 1969 , 1984 ; Piaget , 1932 / 1948 , 1970 בספרו , ' The Moral Judgment of the Child ' ( 1948 / 1932 ) הרחיב פיאז'ה את הידע באשר למוגבלותם של ילדים לשפוט באופן אוטונומי והציג כמה כשלים התפתחותיים המונעים מילדים לשפוט באופן בשל . במרכז התשתית העיונית של גישה זו מצויה הנחה שההתפתחות מתרחשת בשלבים , כשכל שלב מבוסס על קודמו ומאופיין בדרגה גבוהה יותר של איכות ערכית-מוסרית . קולברג ( Kohlberg , 1970 , 1976 , 1981 ) הדגיש כי לא כל בני האדם מגיעים ליכולת שפיטה מהיבט גבוה של שיפוט מוסרי , אך עם הרחבת המבנים החשיבתיים , עם התבגרותו , יש ביכולתו של הפרט , מבחינת בשלותו השכלית , להגיע לשפיטה זו . משתנים אחרים הקשורים למרכיבי אישיות , חברה , סביבה וגורמי רקע , הם...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים