פרק 7 האתיקה ותרבות העבודה של יפן בהשוואה לזו של המערב

תרבות העבודה הנהוגה בחברות ובקונצרנים כלכליים ביפן שונה מזו הנהוגה במערב , ורבים כתבו על ייחודיותה . ( Albegglen & Stalk , 1985 ; Wokutch & Shepard , 1999 ) נראה כי אי אפשר להפריד בין מערך החיים , הנורמות והערכים של חברה בכללותה , להתנהגות האתית שלה , שכן האתיקה יונקת את מסריה מהתרבות ומשקפת את הנורמות ואת הערכים של התרבות ממנה באה . פרק זה , עניינו להסביר את תרבות העבודה ביפן ואת השלכותיה על ההתנהגות האתית של עובדיה . יש לציין כי תרבות העבודה הנידונה בפרק זה היתה נהוגה ביפן עד לפני כעשור שנים ומחצה . כיום נמצא שינויים רבים במערך העבודה ביפן . עם זאת , נראה כי מנהלים עשויים להוסיף תבונה ותרומה לעבודתם בהכירם תרבות עבודה זו . המיתון שחל בשנים האחרונות בכלכלה של יפן הביא לשינוי רב בתרבות העבודה בה . כוח העבודה ביפן נחלק היום ל'עובדי הליבה : ' אלה הם העובדים המצוידים ביכולות מתקדמות , בידע , ובדרך כלל הם משרתים חברות יציבות ; ומולם קיימת קבוצה גדולה של עובדים זמניים שבכל רגע ניתן לפטרם . מצב זה לא היה קיים עד לפני שנים מספר , והוא מעיד על הקושי של יפן להתאושש מהמיתון הארוך שאליו נקלעה . ב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים