פרק 5 חוק 'סרבנס אוקסלי' והשפעתו על הכלכלה בישראל

ההשפעות השליליות של פרשיות ההונאה שאירעו בארצות-הברית גרמו לכמה פרשנים אמריקאיים , ביניהם תומס פרידמן מה'ניו-יורק טיימס , ' לכנות את השערוריות האלה כ " אחדעשר בספטמבר " של הכלכלה האמריקאית . מיד לאחר גילוי פרשת אנרון ( Enron ) ביקש הנשיא בוש מהסנטור פול סרבנס וחבר הקונגרס מייקל אוקסלי , להגיש לקונגרס הצעת חוק שתציע רפורמות רציניות בדרכי הפיקוח על חברות ציבוריות וביניהן גם על חברות רואי החשבון המייצגות את החברות השונות , להן חלק מרכזי בשמירת הסדר הכללי חברתי ותקינותו . הצעת החוק ' סרבנס אוקסלי' (' Sarbanes Oxley Act' ) נועדה להשיב לציבור המשקיעים את האמון שאבד להם ולמנוע את המשך התדרדרות הבורסה האמריקאית . ואמנם החוק הועבר ביולי 2002 מתוך הנחה שהרפורמות שהוצעו ישיבו את הסדר על כנו . החוק נועד להדק את הפיקוח על ניהולן הכספי של חברות ציבוריות , והוא מחייב חברות להקים ועדות ביקורת שתפקידן לפקח על רישום הדוחות הכספיים , על מצבם הכספי של החברות ועל מערך הכספים שלהם . יש לציין כי תחום הביקורת באנרון היה אף הוא לקוי ביותר . נמצא שהיו מבקרים בחברה שלא היו כפופים למבקר הראשי בחברה , אלא לגופים ש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים