פרק 3 שחיתויות ועברות צווארון לבן

למהות המונח - עברות צווארון לבן את המונח ' עברות צווארון לבן' טבע לראשונה הסוציולוג האמריקאי אדווין סאתרלנד , ( Sutherland , 1949 Edwin ) אשר הסב את תשומת הלב לממדיה הנרחבים של עבריינות זו בספרו . ' White Collar Crime ' עד אז חשבו שעבריינות היא בעיקר נחלתם של המעמדות הנמוכים . ריבוי העברות שבהן מעורבים אנשי צווארון לבן , בכללם פקידי בנקים , אנשי עסקים , סוכני חברות ביטוח , בכירים במשרדי ממשלה וכיוצא באלה , מציג תופעת שחיתות רחבה במגזרים שונים בחברה . במונח ' עבריינות של צווארון לבן' - ' White Collar Crime ' - כוללים חוקרים הגדרות שונות . אך יש לציין כי לא נמצאה עד היום הגדרה מקיפה לחלוטין למונח זה . קנת מן ( 1990 ) במאמרו ' אפיונים מיוחדים של עברות צווארון לבן' מציג את הבעייתיות שבמתן הגדרה כוללת למונח . המונח אמנם מתייחס לעברות הממוקדות בדרך כלל סביב המעמד הגבוה , אך אי אפשר לומר שכל עברות צווארון לבן נעשות רק על ידי המעמד הגבוה ; שותפים להן לעתים גם מעמדות אחרים - אנשים ממעמד הביניים והמעמד הנמוך . הונאה של פקיד בנק זוטר למשל נחשבת גם היא לעבירת צווארון לבן , והיא קיימת גם בקרב המעמד...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים